Mobilvideo

Video på nettet og på de sociale medier er i kraftig vækst. Indhold med video bliver delt mere end tekstopdateringer. Både Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og Snapchat giver brugerne mulighed for at uploade små videoer i forskellige længder fra 6 sekunder og opefter.

Det er der allerede mange organisationer eller virksomheder, der udnytter forretningsmæssigt til at brande sig, skabe værdi og give nyttig information til kunderne på de sociale medier. Videoer kan noget andet end tekst. De er autentiske, troværdige, skaber liv og nærhed og pirre vores visuelle nysgerrighed. Videoer taler til vores følelser, og gennemslagskraften er større end det skrevne ord.

HAG PR & Kommunikation producerer og redigerer mobilvideo optaget på smartphone, iPad eller GoPro, så de er klar til at blive lagt ud på enten sociale medier, internettet eller til internt brug i din virksomhed eller organisation.

Jeg er uddannet med speciale i tv-produktion og har arbejdet ca. 8 år i Danmarks Radio som nyhedsreporter, tilrettelægger og researcher. Jeg har de nødvendige kompetencer til at lave professionelle mobilvideoer, der kan tåle at blive vist – og hvor den journalistiske tilgang er med til at højne kvaliteten.

Det kan fx være Sådan gør du-videoer, der viser, hvordan man bruger et produkt korrekt.

Det kan være forklarende videoer, hvor et indslag fortæller historien om et bestemt emne, som er vigtigt for jer eller jeres kunder. Det kan være salgsvideoer med fokus på nye produkter eller services.

Eller det kan være videoer, der styrker ledelseskommunikationen med tydelige og skarpt klippede interviews eller måske særlige koncepter, der passer til jeres situation – fx Spørg om alt på 3 minutter – hvor en direktør svarer på kundernes spørgsmål.

I særlige tilfælde kan HAG PR & Kommunikation også organisere LIVE-streaming af fx pressemøder, konferencer etc.

Udgangspunktet er dine ønsker og behov. Produktionen kan som regel deles op i tre faser:
Første fase: Dialog, forventningsafstemning, research, storyboard og oplining af optagelser.
Anden fase: Optagelser i marken – efter aftale – og med relevante interviews.
Tredje fase: Redigering, klipning og evt. tekstning af indslagene.

Ring 20 99 64 53 og få et tilbud!